Firma w Niemczech – bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych zakładających firmę

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które chcą zacząć pracować na własny rachunek, mogą liczyć dofinansowanie przez urząd pracy. W przypadku zasiłku Arbeitslosengeld I jest to „Gründungszuschuss”, a w przypadku zasiłku Arbeitslosengled II (Hartz IV) „Einstiegsgeld”.

Einstiegsgeld

  • o wysokości dotacji decydują urzędnicy uwzględniając wszystkie okoliczności konkretnego przypadku (np. ilość osób w rodzinie, długość trwania bezrobocia)
  • dotacja jest wypłacana dodatkowo do zapomogi otrzymywanej w ramach Arbeitslosengeld II (Hartz IV), a nie zamiast niej
  • zgodnie z § 16c SGBII (kodeks prawa socjalnego II) założyciel firmy ma prawo do dodatkowego wsparcia finansowego na zakup dóbr materialnych niezbędnych do funkcjonowania firmy. Wsparcie to nie może przekroczyć kwoty 5.000 euro

Gründungszuschuss

  • przysługuje bezrobotnym, których prawo do zasiłku Arbeitslosengeld I jest ważne przez minimum 150 dni
  • na dotację składa się zasiłek dla bezrobotnych, który jest wypłacany przez pierwsze pół roku od założenia firmy oraz dodatkowo 300 EUR miesięcznie na ubezpieczenie socjalne
  • po upływie sześciu miesięcy dotacja w wysokości 300 euro może być wypłacana przez dodatkowe dziewięć miesięcy – jednak maksymalnie do 24 miesięcy.

Firma w Niemczech bez meldunku. Firma w Niemczech – jakie podatki, firma w Niemczech – jakie koszty. Firma w Niemczech jednoosobowa (Gewerbe) lub firma w Niemczech kilkuosobowa bez meldunku w Niemczech, firma w Niemczech koszty, firma w Niemczech podatki, firma budowlana w Niemczech, firma transportowa w Niemczech, firma w Polsce praca w Niemczech…