Firma w Niemczech (Gewerbe) bez meldunku na adres biura

Hervorgehoben


  • 1. UDOSTĘPNIENIE  ADRESU NASZEGO BIURA jako siedziby Państwa firmy w Niemczech
  • 2. KSIĘGOWOŚĆ – księgowość przygotowawcza – sortowanie i kopiowanie paragonów, rachunków, wyciagów, kontrola i wystawianie rachunków
  • 3. KONTAKT Z URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI – pomoc tłumacza w kontaktach (ustnym i pisemnym) z urzędami  i innymi instytucjami w Niemczech.
  • 4. SEKRETARIAT – wypisywanie i wysyłanie rachunków, odpowiedź na korespondencję, opracowanie i powiadamianie o korespondencji przychodzącej.
  • 5. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW  
  • 6. KONTO